วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทิวลิปเกมส์ ครั้งที่ 36โรงเรียนนารีวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทิวลิปเกมส์ครั้งที่ 36 เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและเพื่อคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ

เมื่อเวลา 9.30 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่โรงเรียนนารีวิทยา อำเภอเมือง จ.ราชบุรี นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทิวลิปเกมส์ครั้งที่ 36 พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีครั้งนี้ โรงเรียนนารีวิทยา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ทิวลิปเกมส์ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและสนใจการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและรู้จักการแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ

โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 สี มีสีเหลือง สีชมพู สีฟ้า และสีเขียว จัดการแข่งขันกีฬา 7 ประเภท คือ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล แฮนด์บอล และฟุตซอล ส่วนกรีฑาจัดการแข่งขันประเภทลู่
****************************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
30/10/56

ไม่มีความคิดเห็น: