วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเชิญชวนชาวราชบุรีทุกภาคส่วนแต่งชุดไว้ทุกข์เพื่อน้อมอาลัยสมเด็จพระสังฆราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเชิญชวนชาวราชบุรีทุกภาคส่วนแต่งชุดไว้ทุกข์เพื่อน้อมอาลัยสมเด็จพระสังฆราช 
ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า เพื่อน้อมอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่สิ้นพระชนม์ จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนชาวราชบุรีทุกภาคส่วน แต่งชุดไว้ทุกข์เพื่อน้อมอาลัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา 15 วัน

 ในขณะที่บรรยากาศในศาลากลางจังหวัดราชบุรีส่วนราชการต่างแต่งกายไว้ทุกข์ และมีการลดธงครึ่งเสา ทั้งนี้จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้ข้าราชการทั่วประเทศแต่งชุดไว้ทุกข์แสดงความอาลัยเป็นเวลา 15 วัน ส่วนสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 3 วัน
****************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา

29/10/56

ไม่มีความคิดเห็น: