วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
ที่ห้องประชุมกัลปฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี โดย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมประชุม โดยมีนโยบายที่สำคัญจำเป็นเร่งด่วนจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อาทิ ให้ทุกส่วนราชการเสนอโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดราชบุรีอย่างน้อยส่วนราชการละหนึ่งโครงการ การเปิดให้ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ "สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี” http://yourvoice-governor.blogspot.com/ และ      เฟชบุ๊ค "นิสิต จันทร์สมวงศ์” 

รวมทั้งจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นอกจากนี้วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดราชบุรีจะจัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 101 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองราชบุรี**************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา

01/11/56

ไม่มีความคิดเห็น: