วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดเสวนาสมเด็จย่ากับการต้านภัยมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยที่จังหวัดราชบุรี


มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดเสวนาสมเด็จย่ากับการต้านภัยมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยที่จังหวัดราชบุรี
ที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกาเสวนาเรื่อง สมเด็จย่ากับการต้านภัยมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย ซึ่งมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดราชบุรี จัดขึ้น 

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งและเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ โดยมี ผู้นำสตรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังกว่า 400 คน นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง****************************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา

31/10/56

ไม่มีความคิดเห็น: