วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ราชบุรีจัด”ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน


ราชบุรีจัดธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชนนายรณชัย วิรุฬห์รัฐ การค้าภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ด้วยราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน จึงได้จึงได้จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้บริโภค จังหวัดราชบุรีจึงได้ร่วมกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ประจำปี 2557 จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 

ครั้งที่1 ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณตลาดกำนันศรีนวล อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2556 ที่บริเวณตลาดลุงเพิ่ม อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรีจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ธงฟ้าราคาประหยัดตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
***************************************
ภาพ/  สุชาติ  รออบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
01/11/56

ไม่มีความคิดเห็น: