วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โรงเรียนดรุณาราชบุรีทำพิธีโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาสฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบปีที่ 56โรงเรียนดรุณาราชบุรีทำพิธีโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาสฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบปีที่ 56

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเกษตรปลอดภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเกษตรปลอดภัย

ชาวบ้านร้องน้ำในคลองเน่า ปลาตาย วอนหน่วยงานมาช่วยแก้ไข


ชาวบ้านร้องน้ำในคลองเน่า ปลาตาย วอนหน่วยงานมาช่วยแก้ไข

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นำทีม ออกตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกและข้าวสารของโรงสี ตามโครงการรับจำนำข้าวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นำทีมคณะทำงานตรวจสอบกำกับดูแลการรับจำนำข้าวจังหวัดราชบุรี ออกตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกและข้าวสารของโรงสีและโกดังกลาง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

มือปืนบุกยิงเสี่ยลีซอ ผู้รับหมาคนดังบ้านโป่ง ดับหน้าร้านอาหาร


มือปืนบุกยิงเสี่ยลีซอ ผู้รับหมาคนดังบ้านโป่ง ดับหน้าร้านอาหาร พบเป็นชาวพม่าแต่สวมบัตรประชาชนไทย

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รวบอดีต สารวัตรทหาร ฆ่าหมกศพสาวใหญ่ในร่องสวน


รวบอดีต สารวัตรทหาร ฆ่าหมกศพสาวใหญ่ในร่องสวน

หนุ่มใหญ่ขับเก๋งติดแก๊ส LPG กลับเกิดไฟลุกไหม้ห้องเครื่อง โชคดีตั้งสติได้ คว้าถังดับเพลิงเคมีดับได้ทัน


หนุ่มใหญ่ขับเก๋งติดแก๊ส LPG กลับเกิดไฟลุกไหม้ห้องเครื่อง โชคดีตั้งสติได้ คว้าถังดับเพลิงเคมีดับได้ทัน

หนุ่มขับรถบรรทุกขึ้นทางลาดชันไม่ไหว รถไหลตกเหวดับแฟนเจ็บ


หนุ่มขับรถบรรทุกขึ้นทางลาดชันไม่ไหว รถไหลตกเหวดับแฟนเจ็บ

ศาลแขวงราชบุรีจัดโครงการไกล่เกลี่ยสร้างความสมานฉันท์ระหว่างคู่กรณีและคู่ความ


ศาลแขวงราชบุรีจัดโครงการไกล่เกลี่ยสร้างความสมานฉันท์ระหว่างคู่กรณีและคู่ความ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2556จังหวัดราชบุรีจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี  ครั้งที่ 6/2556

กช.บริจาคโลหิต


กรมการทหารช่าง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลค่ายภาณุรังสี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารครบรอบปีที่ 138

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ส.ส.ราชบุรี เข้าชี้แจง โครงการลดราคาจำนำข้าวกับชาวนาส.ส.ราชบุรี เข้าชี้แจง โครงการลดราคาจำนำข้าวกับชาวนา            

นักเรียน ม.1 แทง นักเรียน ม.3 เจ็บ หลังทะเลาะกันใน Facebook


นักเรียน ม.1 ใช้มีดแทง นักเรียน ม.3 เจ็บ หลังทะเลาะกันใน  Facebook  

ชาวบ้านร้องนายทุนปล่อยรถบรรทุกดินวิ่งบนถนนลาดยางทิ้งโคลนเละมากว่า 3เดือน


ชาวบ้านร้องนายทุนปล่อยรถบรรทุกดินวิ่งบนถนนลาดยางทิ้งโคลนเละมากว่า 3เดือน

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม นร.นศ.และเยาวชน รุ่นที่ 2องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ อบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้วยพระธรรม รุ่นที่ 2

โครงการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์คลองประดู่อย่างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับอำเภอวัดเพลง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน อนุรักษ์คลองประดู่อย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองประดู่
จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม รณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองประดู่

จ.ราชบุรี จัดประชุมทุกภาคส่วน ตรวจสอบติดตาม บังคับใช้กฎหมาย กับแหล่งกำเนิดมลพิษจังหวัดราชบุรี จัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการตรวจสอบติดตาม บังคับใช้กฎหมาย กับแหล่งกำเนิดมลพิษ

ที่ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นซิตี้  นายณรงค์  ครองชนม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการตรวจสอบติดตาม บังคับใช้กฎหมาย กับแหล่งกำเนิดมลพิษ
           
สืบเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำแม่กลองบริเวณที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี ปี 2555 จากสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จำนวน 4 สถานี พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ปริมาณความสกปรกที่เป็นอินทรีสารที่ถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย โดยคุณภาพน้ำที่เป็นปัญหาสำคัญของแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด พบมีค่าเฉลี่ยปริมาณที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน และจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองดำเนินสะดวก คลองวัดประดู่และคลองสาขา  จำนวน 25 สถานี มีค่าคุณภาพเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนำในแหล่งน้ำผิวดิน จัดอยู่ประเภท 4 จำนวน 16 สถานี และจัดอยู่ประเภท 5 จำนวน 9 สถานี

ทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขา ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีการดำเนินกิจกรรม และปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้คุณภาพน้ำมีความเสื่อมโทรมลง ดังนั้นจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ ในการอุปโภคบริโภคโดยเน้นวิถีชีวิตชุมชน

จึงได้จัดทำโครงการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการตรวจสอบติดตาม บังคับใช้กฎหมาย กับแหล่งกำเนิดมลพิษ และอบรมตามโครงการ ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำของแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และคูคลองสาขา เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน*****************************************
ภาพ/ข่าว  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
25/06/56

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับพื้นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับพื้นที่

ประชุมสัมมนา ชี้แจงแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสัมมนา ชี้แจงแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ราชบัรี มิตรผล เอฟซี พบ อินทรีเพื่อนตำรวจ เสมอ 0-0
การแข่งขันฟุตบอล โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก 2013 อินทรีเพื่อนตำรวจ เปิดบ้าน ต้อนรับ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ก่อนเสมอกันไป 0-0

เปิดงานความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่วัคซีนไข้เลือดออก


จ.ราชบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนไข้เลือดออกในเด็กไทย 4000 คน ที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เกษตรและสหกรณ์ จ.ราชบุรี จัดสัมมนาการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน

บริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด จัดงาน Isuzu Saving Day


บริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด จัดงาน Isuzu Saving Day