วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี จัดโครงการอาสาสมัครนมแม่ (อสน.) เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว


ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี จัดโครงการอาสาสมัครนมแม่ (อสน.) เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว


การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 4 ประจำปี 2557


การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 4 ประจำปี 2557


สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์กรมหาชน) หรือ สสนก. ร่วมกับทหารช่างและชาวบ้านสร้างฝายชลอน้ำช่วยแก้ภัยแล้ง


สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์กรมหาชน) หรือ สสนก. ร่วมกับทหารช่างและชาวบ้านสร้างฝายชลอน้ำช่วยแก้ภัยแล้ง


จ.ราชบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557


จ.ราชบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2557 เพื่อเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการชุดใหม่


สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2557 เพื่อเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการชุดใหม่


โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ประเภทของภัยไฟป่าและหมอกควัน (แบบบนโต๊ะ)


โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ประเภทของภัยไฟป่าและหมอกควัน (แบบบนโต๊ะ)


มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว โพธาราม ราชบุรี ร่วมกับสาธุชนชาวโพธารามและผู้มีจิตศรัทธาจัดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 5 ณ วัดโพธิ์ไพโรจน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว โพธาราม ราชบุรี ร่วมกับสาธุชนชาวโพธารามและผู้มีจิตศรัทธาจัดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 5 ณ วัดโพธิ์ไพโรจน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


เทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557


เทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP: KBO) จังหวัดราชบุรี


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP: KBO) จังหวัดราชบุรี


จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไฟป่าและหมอกควัน


จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไฟป่าและหมอกควัน


สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาตระกร้อเบญจมคัพ 87 พรรษามหาราชาโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาตระกร้อเบญจมคัพ 87 พรรษามหาราชา


โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดงานแถลงข่าว 70 ปี คืนสู่เหย้า ชาวอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1


โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดงานแถลงข่าว 70 ปี คืนสู่เหย้า ชาวอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1

จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกการสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 


จังหวัดราชบุรีเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด


จังหวัดราชบุรีเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน และการประกวดกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ปี 2557งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน และการประกวดกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ปี 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ

จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมแข่งขัน เดิน – วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2557


จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมแข่งขัน เดิน วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2557 


จังหวัดราชบุรี จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า


จังหวัดราชบุรี จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

จังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557จังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

จ่อยิงหนุ่มโรงงานกระถางดับหน้าผับชื่อดังกลางเมืองโอ่งจ่อยิงหนุ่มโรงงานกระถางดับหน้าผับชื่อดังกลางเมืองโอ่ง


การแข่งขันฟุตไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2014 สุพรรณฯ เปิดบ้าน พ่ายราชบุรี 1-2


การแข่งขันฟุตไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2014 สุพรรณฯ เปิดบ้าน พ่ายราชบุรี 1-2


มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว เตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 5มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว โพธาราม ราชบุรี ร่วมกับสาธุชนชาวโพธารามและผู้มีจิตศรัทธาเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 5 ณ วัดโพธิ์ไพโรจน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.นี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัยของศูนย์ความปลอดภัยแรงงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัยของศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน

กปปส.บ้านโป่ง ตั้งเต้นท์รับบริจาคสิ่งของ ให้ชาวนาที่ปักหลักกระทรวงพาณิชย์


กปปส.บ้านโป่ง ตั้งเต้นท์รับบริจาคสิ่งของ ให้ชาวนาที่ปักหลักกระทรวงพาณิชย์

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กรมการแพทย์แนะดูแลตัวเองอากาศเปลี่ยนฉับพลัน


กรมการแพทย์แนะดูแลตัวเองอากาศเปลี่ยนฉับพลัน

การเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในนัดแรกของการแข่งขันฟุตบอล โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก


การเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในนัดแรกของการแข่งขันฟุตบอล โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก

โครงการรับบริจาคโลหิต 1 ล้าน 9 ซีซีสโมสรโรตารี่พลอยราชบุรี ร่วมกับสโมสรโรตารี่ราชบุรี และสโมสรโรตารี่แก่นจันทร์ จัดโครงการรับบริจาคโลหิต 1 ล้าน 9 ซีซี ในโอกาสวันโรตารี่สากลครบรอบ 109 ปี


สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557


สธ.ทุ่มงบ 470 ล้านบาท สร้างศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลราชบุรีสธ.ทุ่มงบ 470 ล้านบาท สร้างศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลราชบุรี 

ธกส.ราชบุรี ได้เงินจากการระบายข้าว 20 ล้านบาท เร่งทยอยจ่ายชาวนาแล้ววันนี้ธกส.ราชบุรี ได้เงินจากการระบายข้าว 20 ล้านบาท เร่งทยอยจ่ายชาวนาแล้ววันนี้


บรรยากาศการแห่ถอนเงินสดและปิดบัญชีของธนาคารออมสินในจังหวัดราชบุรีวันที่ 3 ยังคงมีประชาชนเข้าต่อคิวกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศการแห่ถอนเงินสดและปิดบัญชีของธนาคารออมสินในจังหวัดราชบุรีวันที่ 3 ยังคงมีประชาชนเข้าต่อคิวกันอย่างต่อเนื่อง พบมีปากมีเสียงกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ของธนาคารกับลูกค้าที่มาขอปิดบัญชี หลังเจ้าหน้าที่ขอร้องไม่ให้ลูกค้าปิดบัญชี


พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนเทศบาล 5พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนเทศบาล 5 พลหลโยธินรามินทรภักดี ปีบริหาร 2557-2558 ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารี่พลอยราชบุรี