วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บรรยากาศการแห่ถอนเงินสดและปิดบัญชีของธนาคารออมสินในจังหวัดราชบุรีวันที่ 3 ยังคงมีประชาชนเข้าต่อคิวกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศการแห่ถอนเงินสดและปิดบัญชีของธนาคารออมสินในจังหวัดราชบุรีวันที่ 3 ยังคงมีประชาชนเข้าต่อคิวกันอย่างต่อเนื่อง พบมีปากมีเสียงกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ของธนาคารกับลูกค้าที่มาขอปิดบัญชี หลังเจ้าหน้าที่ขอร้องไม่ให้ลูกค้าปิดบัญชี
ประชาชนในจังหวัดราชบุรียังคงเดินทางเข้าถอนเงินและปิดบัญชีธนาคาร จากธนาคารออมสิน ทุกสาขาในจังหวัดราชบุรี เป็นวันที่ 3 เนื่องจากไม่พ่อใจต่อผู้บริหารของธนาคาร ที่ปล่อยเงินกู้อินเตอร์แบงก์ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ถึงแม้ทางผู้อำนวยการธนาคารออมสินจะยื่นหนังสือลาออกแล้วก็ตาม แต่ประชาชนที่มาขอเบิกเงินสดและปิดบัญชี ต่างก็ยังกังวลใจที่ธนาคารยังไม่ได้รับเงินคืนจากทาง ธนาคาร ธกส. ซึ่งประชาชนต่างก็มารอกันตั้งแต่ช่วงเวลา 07.00 น.ก่อนที่ธนาคารจะเปิดทำการกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ธนาคารออมสินสาขาบ้านโป่ง ประชาชนยังคงเดินทางกันมาตลอดทั้งวัน ทำให้ทางธนาคารออมสินสาขาบ้านโป่ง ต้องสำรองเงินสดไว้จำนวน 30 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จะมาขอเบิกเงินสด หลังจากที่ทางธนาคารออมสินสาขาบ้านโป่งได้ประสบปัญหาเงินสดหมดจึงต้องจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คแทนทำให้ประชาชนต่างก็ไม่พอใจ

ในขณะที่ธนาคารออมสินสาขาอำเภอโพธาราม ได้มีวาทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของธนาคารกับลูกค้าที่มาขอปิดบัญชีธนาคาร มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ที่มีวาทะกับลูกค้า เป็นผู้จัดการหญิง ได้ออกมาขอร้องขอให้ประชาชนไม่ให้ปิดบัญชี หรือ ถอนเงินออกจากธนาคาร กลับทำให้ประชาชนที่ประสงค์จะมาขอปิดบัญชีต่างก็ไม่พอใจจึงได้เกิดเหตุการณ์ปะทะอารมณ์กันเล็กน้อย แต่สถานการณ์ก็จบลงด้วยดีเมื่อทางผู้จัดการของธนาคารได้กล่าวขอโทษและให้ลูกค้าทำการปิดบัญชีตามความประสงค์ และได้แยกย้ายกันออกไป

ส่วนสหภาพแรงงานฯ พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน จังหวัดราชบุรี ได้พร้อมใจกันแต่งชุดดำเป็นวันที่ 3 ในการปฏิบัติงานให้บริการกับลูกค้าที่มาทำการถอนเงินสดเช่นกัน เพื่อแสดงจุดยืนพร้อมยืนหยัดว่าจะรักษาและปกป้องธนาคารออมสิน จนกว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนจากทางคณะบอร์ดบริหารของธนาคารออมสิน ว่าจะได้รับเงินคืนจากทาง ธกส.เมื่อใด

อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีประชาชนแห่กันมาถอนเงินสดและปิดบัญชีแล้ว  แต่ยังมีลูกค้าอีกจำนวนหนึ่งได้นำเงินมาเพื่อขอเปิดบัญชีกับทางธนาคารออมสิน เพื่อร่วมสนับสนุนเงินให้กับชาวนาด้วย***********************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
20/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: