วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สธ.ทุ่มงบ 470 ล้านบาท สร้างศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลราชบุรีสธ.ทุ่มงบ 470 ล้านบาท สร้างศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลราชบุรี วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2557 ) นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัตน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์หัวใจ โรคมะเร็ง ของโรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และให้สัมภาษณ์ว่า ตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2555-2560 ได้วางแผนพัฒนาให้โรงพยาบาลราชบุรี เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญรักษาโรคหัวใจและโรคมะเร็งปะจำเขตบ ริการสุขภาพที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาครและสมุทรสงคราม เนื่องจากพบว่าประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับ 7 คือพบ 16 รายต่อ 1 แสนคน 

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2557 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 470 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารศูนย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และรังสีวินิจฉัยที่โรงพยาบาลราชบุรี เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ภายในอาคารนี้ จะมีแผนกรังสีรักษาและรังสีวินิจฉัย ห้องผ่าตัด หน่วยผ่าตัดหัวใจ ห้องไอซียู หอผู้ป่วย สำนักงานแพทย์ คาดแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการการรักษาได้ภายในปี 2560 ซึ่งศูนย์ดังกล่าว จะเป็นแม่ข่ายดูแลประชาชนในเขต 8 จังหวัดซึ่งมี 5 ล้านกว่าคน ได้รับการดูแลรักษาใกล้บ้าน ไม่ต้องส่งตัวผู้ป่วยไปยังสถานบริการที่อยู่นอกเขต เช่นในกทม. ซึ่งยุ่งยาก เสียเวลา อาจทำให้ผู้ป่วยพิการหรือเสียชีวิตเนื่องจากความล่าช้าในการรอคอยรักษา และยังเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยและญาติอีกด้วย ด้าน 

นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี กล่าวว่าโรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 855 เตียง เป็นโรงพยาบาลตติย๓มิระดับสูง ให้บริการประชาชนที่ป่วยทางกายและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 2,800 คนต่อวัน ผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลวัน ละ 658 คน มีแพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญ 140 คน ทันต์แพทย์ 12 คน พยาบาล 632 คน เภสัชกร 28 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมทั้งหมด 997 คน เป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่ทันสมัย เช่น ศูนย์โรคหัวใจมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหัวใจ ผ่าตัดหัวใจได้ 

โดยขณะนี้ได้จัดการดูแลรักษาผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจของเขตบริการสุขภาพที่ 5 หากมีปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีบ จะส่งตัวไปตรวจขยายเส้นเลือดหัวใจที่โรงพยาบาลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร หรือโรงพยาบาลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ก่อน จากนั้นจะส่งกลับไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลราชบุรี โดยในปีงบประมาณ 2556 มีผู้ป่วยโรคหัวใจเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก เฉลี่ยวันละ 64 ราย ผู้ป่วยใน เฉลี่ยวันละ 10 ราย 

นายแพทย์สมชายกล่าวต่อว่า ในเดือนเมษายน 2557 นี้ โรงพยาบาลราชบุรีจะเปิดศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการฉายแสงหรือรังสีรักษาเป็นกลุ่มแรก เนื่องจากที่ผ่านมาในเขตบริการสุขภาพที่ 5 มีผู้ป่วยมะเร็งปีละ 16,000 ราย ต้องส่งไปฉายแสงที่กรุงเทพฯ ปีละ 1,500 ราย และต้องรอคิวฉายแสงมากกว่า 1 เดือน

*****************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา

21/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: