วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

จ.ราชบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557


จ.ราชบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557

ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  นายณรงค์  ครองชนม์  และนายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบโล่ TO BE ไอดอล ให้กับเยาวชนต้นแบบ และชุมชนต้นแบระดับจังหวัด และมอบเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความหัวข้อ จังหวัดของฉันในปี 2020 จังหวัดราชบุรี จำนวน 8 คน  จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยประธานมีเรื่องแจ้งให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2557 และงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2557 ที่จะจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 7-16 มี.ค.นี้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายจำเป็นสำคัญเร่งด่วน คือการขยายผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ และการจัดทำโครงการดีเด่นของหน่วยงาน***********************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา

28/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: