วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ ศาลารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีและขบวนการสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดขึ้น เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  "พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการสหกรณ์ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพสหกรณ์ และการบริจาคโลหิต


*********************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา

27/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: