วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2557 เพื่อเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการชุดใหม่


สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2557 เพื่อเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการชุดใหม่
ที่ห้องประชุม โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์  คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดการประชุมสามัญ  ประจำปี 2557 เพื่อเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี คนใหม่  โดยมีนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง ครั้งนี้ด้วย
            
นายศุภชัย  สายบัว  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ในการดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี  ซึ่งตนเองดำรงตำแหน่งจนครบวาระเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฉบับที่ 1 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการกลุ่มจัดให้มีการประชุมใหญ่ของกลุ่ม เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และประธานสภาคนใหม่ วาระปี 2557-2559 จึงได้จัดให้ทีการประชุมในครั้งนี้ขึ้น ภายหลังการเลือกตั้ง ประกฎว่า นายศุภชัย  สายบัว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่านเก่า ยังคงได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมอีกสมัยต่อไปด้วย
            
นอกจากนนี้ ภายในที่ประชุม ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2556 และมีเรื่องเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2556 และมีการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดแรลลี่  สภาอุตสาหกรรม F.T.I. Ratchaburi Rally ครั้งที่ 6 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
*****************************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
28/02/57                                

ไม่มีความคิดเห็น: