วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว โพธาราม ราชบุรี ร่วมกับสาธุชนชาวโพธารามและผู้มีจิตศรัทธาจัดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 5 ณ วัดโพธิ์ไพโรจน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว โพธาราม ราชบุรี ร่วมกับสาธุชนชาวโพธารามและผู้มีจิตศรัทธาจัดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 5 ณ วัดโพธิ์ไพโรจน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เมื่อเวลา 09.29 น.ที่วัดโพธิ์ไพโรจน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 5 ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว โพธาราม จัดขึ้น 

นายสมชาย  เวศวิฑูรย์ ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว กล่าวว่า มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 โดยท่านพระครูโพธาภิรมย์  เจ้าอาวาสวัดบ้านเลือก ร่วมกับพ่อค้าคฤหบดี ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโพธาราม ซึ่งในปีเดียวกันนั้นมูลนิธิฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในเครือ สมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย และอยู่ในลำดับที่ 13 ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 57 ตั้ว 

โดยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือ เพื่อจัดสุสานที่ฝังศพของบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดสัญชาติ เพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ และเพื่อสาธารณะประโยชน์ จัดตั้งกู้ภัยในนามสว่างราชบุรี เพื่อช่วยเหลือสาธารณภัยโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อเก็บศพไร้ญาติและจัดการฌาปนกิจศพไร้ญาติ ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเก็บศพไร้ญาติของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2500 ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2509 ครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2519 ครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ.2543 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 เนื่องจากสถานที่จัดฝังศพผู้ไร้ญาติ ณ สุสาน ของมูลนิธิเต็ม คณะกรรมการจึงมีมติจัดงานล้างป่าช้าขึ้น เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณที่ไร้ญาติ และเพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้รับอาณิสงฆ์จากการบำเพ็ญมหากุศลในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-วันที่ 16 เม.ย. 57 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 49 วัน**********************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
27/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: