วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดงานแถลงข่าว 70 ปี คืนสู่เหย้า ชาวอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1


โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดงานแถลงข่าว 70 ปี คืนสู่เหย้า ชาวอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1ที่ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นายเสน่ห์  โอฐกรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี พร้อมด้วย นางจีรภัทร  ปั้นประสงค์  ประธานชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พร้อมคณะ  ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว 70 ปี ปี คืนสู่เหย้า ชาวอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1 โดยมีสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก
            
นางจีรภัทร  ปั้นประสงค์  ประธานชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กำหนดจัดงาน 70 ปี คืนสู่เหย้า ชาวอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มี.ค.2557 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนอนุบาล เพื่อแสดงความกตัญญู โดยมุทิตาจิตคุณครูที่ได้วางรากฐานของชีวิตแรกเริ่มการศึกษา เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี และเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
            
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2486 ขณะนั้นเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีนักเรียน 30 คน ครู 2 คน มีครูไสว วัฒนพงษ์  เป็นครูใหญ่ 70 ปี ที่ผ่านมามีผู้บริหาร จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ปัจจุบัน มีนายเสน่ห์  โอฐกรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 3,418 คน ครู 120 คน
*****************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา

26/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: