วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดราชบุรี จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า


จังหวัดราชบุรี จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2557) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ร่วมกับหน่วยงาน ราชการ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ จัดงาน วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ที่ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง ภายในงานมีกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดเว้นการเผาป่า เพื่อลดควันไฟป่าและจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องของไฟป่า ทั้งนี้เพื่อเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงปัญหาของควันพิษจากไฟป่าและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาหมอกควันพิษจากไฟป่าอย่างจริงจัง

สำหรับอันตรายจากควันพิษไฟป่า เวบไซต์ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ให้ข้อมูลว่า หมอกควัน ไม่ใช่ หมอก ที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศหนาวเย็น แต่ หมอกควันเกิดจากการสะสมของควันหรือฝุ่นในอากาศ ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและไฟป่า หมอกควันเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่ง เพราะประกอบไปด้วยสารมลพิษต่างๆ มากมาย เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) สารตะกั่ว (Pb) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ ก๊าซโอโซน (O3) ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพวกฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งทางการแพทย์ถือว่าหากสูดดมเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง*********************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา

25/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: