วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี จัดโครงการอาสาสมัครนมแม่ (อสน.) เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว


ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี จัดโครงการอาสาสมัครนมแม่ (อสน.) เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ที่ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฎ  นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครนมแม่ (อสน.) เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว โดยศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรีจัดขึ้น โดยมีอาสาสมัครนมแม่ เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของแม่ขณะตั้งครรภ์ หลังคลอด ภาวะแทรกซ้อมที่ควรระวังขณะหลังคลอด และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกวิธี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิด นอกจากการเลี่ยงลูกด้วยนมแม่ ยังช่วยสร้างสุขภาพของแม่ด้วย ลดการตกเลือดหลังคลอด ทำให้น้ำหนักลดลงเร็วขึ้น  ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือน การเป็นโรคกระดูกพรุน สำหรับเป้าหมายสูงสุดของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากการได้รับสารอาหารที่ดีที่สุดเพื่อการเจริญเติบโตทางกายแล้ว ลูกยังจะได้รับการพัฒนาทุกด้าน ไม่ว่าด้าน อารมณ์ จิตใจ สังคม และปัญญาอันเกิดจากวิธีการเลี้ยงลูกได้ขณะดูดนมแม่ และเพื่อดำเนินการตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งเสริมสุขภาพของแม่ขณะตั้งครรภ์ เพื่อให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เกิดมามีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี จึงได้จัดโครงการอาสาสมัครนมแม่เพื่อสานสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งมีอาสาสมัครนมแม่จะเป็นกลุ่มเครือข่ายที่สามารถดูแลแม่ที่ตั้งครรภ์ตามแนวทางของโครงการนี้ได้
*************************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
28/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: