วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจที่ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 35 คน
          
นายดิเรก  ธรรมฤทธิ์  พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า จ.ราชบุรี ได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อดำเนินการอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.57  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพในด้านการจัดทำแผนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการสอนแผนธุรกิจ มาบรรยายให้ความรู้ ในโอกาสนี้ด้วย
*******************************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
25/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: